Tężnia solankowa "Szpulka" w Parku Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Projekt obejmował budowę tężni solankowej w kształcie szpulki zlokalizowanej w parku miejskim im. Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz wykonanie nawierzchni pieszych, montaż wypoczynkowych elementów małej architektury i towarzyszące im nasadzenia kzewów.

Lokalizacja - Nowy Dwór Mazowiecki, Park Wybickiego

Zakres - koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy, realizacja

Realizacja - 2023 r.

Zakres projektu obejmował:  

  • budowę tęzni solankowej,
  • budowę nowej alejki o nawierzchni z kostki brukowej w formie okrągłego placyku,
  • dostawę i montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych,
  • wykonanie nowych nasadzeń wokół tężni.