Inspektor nadzoru terenów zielonych Warszawa

Legitymujemy się uprawnieniami Inspektora Nadzoru Prac wTerenach Zieleni (Nr 07/05/2016) potwierdzonymi Dyplomem SITO/NOT .

Oferujemy usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru realizacji inwestycji związanych z terenami zieleni jak również z pielęgnacją i konserwacją szaty roślinnej. 

 

Szczegółowy zakres uprawnień:

 • konsultacje merytoryczne inwestycji na etapie projektowania,
 • ocena prawidłowości technologii i wykonywania prac w zakresie budowy terenów zieleni       (zagadnienia dotyczące doboru materiału roślinnego, dachów zielonych, zielonych ścian),
 • prowadzenie nadzoru nad przebiegiem inwestycji,
 • prowadzenie wpisów w dziennku budowy - zaleceń i uwag dotyczących realizacji zieleni,
 • ocena prawidłowości wykonywania robót w zakresie wykonywania nasadzeń kompensacyjnych,
 • wycena wartości drzew oraz kalkulacja opłat i kar za ich wycinkę,
 • ocena prawidłowości wykonywania robót w zakresie pielęgnacji terenów zieleni.

 

Podstawowe zadania inspektora nadzoru terenów zieleni w czasie trwania inwestycji:

 • Kontrola zgodności wykonawstwa z dokumentacją projektową,
 • Kontrola jakości materiałów takich jak sadzonki, nasiona, ziemia urodzajna itd., kontrola zgodności gatunków, wielokości roślin, zdrowotności materiału roślinnego, 
 • Kontrola prac ulegających zanikowi np. zaprawianie dołów przed posadzeniem drzew, stosowanie nawożenia, warstw dachów zielonych,
 • Udział w odbiorach: częściowym i końcowym,
 • Doradztwo dla inwestora związane z terenami zieleni,
 • Potwierdzanie konieczności wykonania dodatkowych prac w zakresie zieleni.