Aranżacja zagospodarowania i zieleni przy ul. Kościuszki w Pruszkowie

Projektowana zieleń ma za zadanie podkreślić rangę i charakter ulicy - reprezentacyjnego ciągu komunikacyjnego o charakterze deptaka miejskiego. W poszerzonych przestrzeniach nawierzchni pieszych deptaku zaprojektowano geometryczne kwatery obsadzone bujną zielenią niską. W kwaterach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy zaprojektowano nasadznia krzewów ozdobnych odpornych na trudne warunki miejskie, zwłaszcza nadmiar soli. Natomiast nasadzenia w kwaterach zlokalizowanych przy ciągach pieszych tworzone będą przez wielogatunkowe i zróżnicowane pod względem wysokości nasadzenia w krzewów, traw ozdobnych i bylin. 

W ramach realizacji inwestycji deptaka zaprojektowano wprowadzenie elementów małej architektury oraz wyposażenia miejskiego z podziałem na dwie strefy: strefę wejścia do parku, strefę uliczną. 

W reprezentacyjnej strefie wejścia do parku z funkcją placu wypoczynkowego i wystawowego zaprojektowano meble wygodne meble miejskie. Głównym elementem dekoracyjnym nawiązującym do historii i charakteru ulicy będą poddane renowacji i podświetlone dekoracyjne kratownice ustawione przy wejściach do parku.

W strefie ulicznej na pozostałych fragmentach ulicy zaprojektowano wygodne ławki miejskie z oparciem. Po północnej stronie ulicy, wzdłuż miejsc parkingowych zostaną umiejscowione donice miejskie z beton architektonicznego. W tej strefie ustawione zostaną również stojaki rowerowe oraz stacja naprawy rowerów oraz słupki ograniczającew wjazd na chodnik.

Lokalizacja - ul. Kościuszki w Pruszkowie

Zakres - koncepcja zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy zieleni

Realizacja - 2021 r.