Park Sensoryczny Kobyłka

Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Poprzecznej w Kobyłce zakłada utworzenie parku sensorycznego ukierunkowanego na naturę i poznawanie świata. Motywem przewodnim jest liść, a wszystkie elementy kompozycyjne ogrodu ukierunkowane są na naturę. Układ komunikacyjny odwzorowuje układ nerwów na blaszce liściowej. Elementy wyposażenia parkowego wykonane będą z naturalnych materiałów, takich jak drewno, wiklina, kamień, aby harmonijnie wkomponowały się w otoczenie.

Projekt zagospodarowania terenu zakłada budowę parku sensorycznego spełniającego funkcje terapeutyczne, odpowiadającego potrzebom usób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Projekt ma za zadanie stać się miejscem nauki, zabawy i integracji, pomagającym poprawiać i umacniać relacje rodzinne i społeczne, a także stanowić atrakcyjną konkurencję dla współczesnych form rozrywki.

Na terenie parku sensorycznego zaprojektowano różnego rodzaju miejsca służace do zabawy i wypoczynku:

– miniamfiteatr ze sceną – miejsce organizacji spotkań i zajęć plenerowych,

– ścianę wodną – wykorzystującą uspokajające właściwości wody,

– mostek nad suchym strumieniem, retencjonujacym wody opadowe,

– pole piaskowe – wspomagające motorykę i kreatywność,

– tunel i szałasy z wikliny – pobudzające do odkrywania i zabawy,

– ogród smaków i zapachów – miejsce samodzielnej uprawy roślin oraz edukacji przyrodniczej,

– ogród kolorów, kształtów i faktur – wspomagający poznawanie bogactwa natury ożywionej i nieożywionej,

– trawiaste pagórki – miejsce do turlania lub wylegiwania i odpoczynku na łonie natury pod koronami drzew,

– ścieżkę bosych stóp - stymulującą zmysł dotyku,

– urządzenia edukacyjne: manipulacyjne, dźwiękowe i zabawowe wpływające pobudzająco na różnorodne zmysły,

– różnorodna roślinność – wspomagająca procesy poznawcze,

– elementy małej architektury – wyposażenie parkowe pozwalające na bierny wypoczynek, uwzględniające potrzeby różnych grup użytkowników,

– przenośna toaleta.

 

Lokalizacja - Kobyłka, pow. wołomiński

Zakres - koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy