Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy

XIX-wieczny park podworski położony w województwie świętokrzyskim, pełniący funkcje parku przyszpitalnego, zaprojektowany został jako ogólnodostępny park służący mieszkańcom wsi jako miejsce wypoczynku i rekreacji, okolicznościowych spotkań i imprez w otoczeniu nowego Gminnego Ośrodka Kultury, jednocześnie zapewniając miejsce do rekonwalescencji dla pacjentów szpitala.

Lokalizacja – Morawica

Zakres - Projekt zagospodarowania parku we współpracy z biurem Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci, inwentaryzacja zieleni, projekt gospodarki drzewostanem oraz projekt zieleni

Powierzchnia – 3,7 ha