P180

Na niewielkim terenie zielonym towarzyszącym budynkowi biurowemu zaprojektowano naturalistyczne nasadzenia traw, krzewów i bylin ozdobnych o zróżnicowanej wysokości, pełniące funkcję dekoracyjną i oddzielającą teren działki od niezagospodarowanych terenów sąsiadujących. Nieregularna linia nasadzeń wijąc się wzdłuż granicy działki, miejscami zagłębia się w teren porośnięty murawą kserotermiczną, tworząc mniejsze wnętrza ogrodowe.
Projekt zakładał również wykonanie roślinności w formie średnio intensywnych zielonych dachów na tarasach projektowanego budynku, na poziomach +15 oraz +16. Zarojektowana roślinność to niska mieszanka rozchodników i ziół wzbogacona o rozmieszczone plamami nasadzenia niskich kwitnących krzewów i bylin.

Przed wejśceim do budynku zaprojektowano ustawienie nowoczesnych donic z betonu architektonicznego z rosanącymi w nich dużymi, soliterowymi krzewami ozdobnymi.

Ponadto w pasie drogowym ul. Domaniewskiej, w porozumieniu z ZZW wykonano nasadznia drzew ozdobnych oraz rabaty bylinowo-cebulowe.

Lokalizacja - Warszawa, Puławska/Domaniewska

Zakres - projekt wykonawczy zieleni, realizacja

Realizacja - 2022 r.