Bartycka

Zakres projektu koncepcyjnego obejmował opracowanie aranżacji zieleni w otoczeniu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych.

Kompozycja zieleni obejmowała w przeważającej mierze nasadzenia roślinne na stropie garażu podziemnego. Jako element wyróżniający zaprojektowano wykorzystanie zadaszenia zjazdu do garażu jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców w formie zielonych schodów z siedziskami.

Lokalizacja - Warszawa, Mokotów

Zakres - projekt koncepcyjny zagospodarowania zieleni

Realizacja - 2020 r.