Bartycka

Zakres obejmował opracowanie aranżacji zieleni w otoczeniu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych.

Kompozycja zieleni została opracowana w formire nasadzeń na stropie garazu podziemnego. Jako element wyróżniający zaprojektowano wykorzystanie zadaszenia zjazdu do garażu jako zielonych schodów z siedziskami.

Lokalizacja - Warszawa, Mokotów

Zakres - projekt koncepcyjny zagospodarowania zieleni

Realizacja - 2020 r.