Rewitalizacja rynku w Zakroczymiu

Rewitalizacja obejmowała obszar Rynku w Zakroczymiu objęty ochroną konserwatorską MWKZ. Miała na celu stworzenie reprezentacyjnego, przyjemnego i stylowego miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

W ramach robót budowalnych wykonano nowe elementy zagospodarowania takie jak: fontanna z piaskowca, studnia z ujęciem wody pitnej, atnana drewniana kryta gontem, ławki i stylowe oświetlenie. Na obszar rynku miejskiego wprowadzono nasadzenia drzew oraz rabaty krzewiasto-bylinowe.  

Ponadto rewitalizacja obejmowała również wymianę słupków uliczych oraz projekt i wykonanie nasadzeń na rondzie Rodziny Zakroczymskiej.

Lokalizacja - Zakroczym

Zakres - realizacja

Realizacja - 2023 r.

Zakres prac obejmował:  

  • demontaż nawierzchni z bruku kamiennego,
  • wykonanie obżezy z kostki granitowej wokół rabat,
  • budowa studni z drewnianą altaną kryta gontem,
  • budowa fontanny z piaskowca,
  • montaż nowych słupów oświetleniowych i opraw,
  • dostawę i montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, ssłupków ulicznych, barierek rabtowtych, krat żeliwnych pod drzewa, donic miejskich,
  • wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów oraz kompozycji bylinowych,
  • montaż systemu automatycznego nawadniania