Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Dzikowcu

Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Dzikowcu we współpracy z biurem Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci, czerwiec 2013 r. (zakres: projekt zieleni)