Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy Żoliborz

Rewitalizacja miała na celu poprawienie komfortu użytkowania placu poprzez wprowadzenie funkcji wypoczynkowej, reprezentacyjnej oraz ekologicznej. Posadzenie drzew oraz bylin w miejscu dawnych nawierzchni utwardzonych oraz wyposażenie placu w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, pozwoliło stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy (osoby robiące zakupy, czekające na tramwaj, czy załatwiające sprawy urzędowe) mogą przystanąć i odpocząć. 
 

Lokalizacja - Warszawa, Żoliborz

Zakres - Koncepcja zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy, ralizacja projektu

Powierzchnia - ok. 800 m2

Realizacja - 2019 r.