Projektowanie i urządzanie ogrodów Warszawa

 

Oferujemy kompleksowe projektowanie i urządzanie ogrodów na terenie Warszawy i okolic. 

Nasza oferta obejmuję spotkania z inwestorem, inwentaryzacje terenu i drzewostanu, wykonanie kilku wariantów koncpecji zagospodarowania ogrodu (uwzględniających wytyczne inwestora), przygotowanie projektu wykonawczego oraz kompleksową realizację ogrodu.

Oferujemy różnież przygotowanie dokumentacji dotyczącej pozwolenia na wycinkę drzew w imieniu inwestora.

 

Usługi wykonawcze wykonuje ekipa wykwalifikowanych ogrodników przy użyciu profesjonalnego sprzętu, pod nadzorem architekta krajobrazu.

 

Przyjmujemy zlecenia na zakładanie ogrodów od podstaw, jak również modernizacje i rewitalizacje już istniejących założeń.

 

W zakresie naszych usług znajdziecie Państwo:

 

 zakup materiału roślinnego i wykonanie nasadzeń roślin,

sadzimy drzewa, krzewy, byliny i pnącza z zachowaniem wysokich standardów sztuki ogrodowej i z wykorzystaniem najwyższej jakości materiału roślinnego

 

 zakładanie trawników z rolki i siewu,

zakładamy trawniki z siewu, rozkładamy trawniki z rolki, przykładamy dużą wagę do prawidłowego      

przygotowania i wyrównania podłoża, używamy tylko sprawdzonych mieszanek nasion, dostosowując mieszanki      

do lokalnych warunków siedliskowych (zacienienie, warunki wodne), zakładamy trawniki gazonowe (ozdobne),      

użytkowe, sportowe, parkingowe, krajobrazowe

 

 zakładanie łąk kwietnych,

 zakładamy wieloletnie i jednoroczne łąki kwietne, przy użyciu różnych mieszanek roślin, w tym z domieszką ziół i     

 traw, mieszanek pszczelarskich i innych. 

 

 projektowanie i budowę obiektów architektury ogrodowej,

montujemy oraz wykonujemy na zamówienie różnego rodzaju elementy małej architektury jak ławy, siedziska,      

murki oporowe, altany, domki na drzewach, pergole, żagle przeciwsłoneczne, wiaty na drewno itp. 

 

 budowę różnego typu nawierzchni ogrodowych,

wykonujemy nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej, granitowej, żwiru, bruku drewnianego, płyt      

chodnikowych, ciągi komunikacyjne z destruktu betonowego i innych

 

• zakładanie systemów automatycznego nawadniania,

projektujemy, zakładamy, modernizujemy systemy automatycznego nawadniania, wykonujemy również serwis      

urządzeń w okresie jesiennym oraz wiosennym

 

• budowę zbiorników wodnych i fontann,

zakładamy ogrody wyposażone w różnego rodzaju zbiorniki wodne od małych oczek po stawy kąpielowe, projektujemy      

oraz zakładamy przydomowe kaskady wodne oraz fontanny

     

          

              

          

                  

         

         Przykładowe realizacje projektów ogrodów na terenie Warszawy