Koncepcja rewaloryzacji Parku przy Dworze Polskim w Pęcicach

Koncepcja obejmuje kompleksowo problematykę związków przestrzennych założenia pałacowo-parkowego z otaczającym układem przestrzennym, przywracając więzi przestrzenne, widokowe i funkcjonalne z terenami sąsiednimi zerwane w wyniku wieloletnich przekształceń. Ponadto ma na celu wykreowanie przestrzeni wielofunkyjnej, dostosowanej do potrzeb współczesnego użytkownika - przestrzeni, która pozwoli na codzienną rekreację, ale również na organizację imprez plenerowych. 

Współczesne elemety zagospodarowania i wyposażenia parkowego zaprojektowano w miejscach oddalonych od osi głównej założenia, podkreślając tym samym jego historyczny charakter. Zastosowano nowoczesne formy wyposażenia parkowego stanowiące o unikalnym i indywidualnym charakterze miejsca. 

Lokalizacja: Pęcice k/Warszawy

Zakres: konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji parku

Powierzchnia: 18,4 ha

Realizacja: 2020 r.

Nagroda: I miejsce