Park&Ride PKP Żerań

Projekt zakłada wprowadzenie rytmicznych nasadzeń drzew od strony ulicy oraz w pasach zieleni pomiędzy miejscami parkingowymi. Nasadzenia drzew zostały uzupełnione poprzez wprowadzenie zieleni niskiej. Cała dostępna powierzchnia terenu zieleni została zaprojektowana jako rabaty z krzewów okrywowych i traw ozdobnych.

Lokalizacja: Warszawa, Białołęka

Zakres: projekt koncepcyjny

Powierzchnia: 0,7 ha

Realizacja: 2019 r.