Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku

Zespól projektowy skałdajaącyc sie z grupy architektów i architektów krajobrazu stworzył przestrzeń zintegrowaną, pełniącą różnorodne funkcje oraz odzwierciedlającą postulaty lokalnej społeczności. Zachowano przy tym bardzo dobre proporcje nawierzchni utwardzonych do trawiastych z płynnymi przejściami jednych w drugie. Zaproponowano też autorskie wersje mebli miejskich oraz oświetlenia nawiązujące do portowego charakteru miejsca, a także proste formy zadaszeń i obiektów kubaturowych. Czytelna i spójna kompozycja placu podkreśla walory krajobrazu i historyczną tożsamość miejsca. Projektowana roślinność swoim charakterem nawiązuje do tej występujące na wydmach. Przewidziano również wykonanie małego ogrodu deszczowego, który gromadzi nadmiary wód opadowych i stopniowo uwalnia je do ekosystemu, przyczyniając się do zwiększenia ilości wody w krajobrazie.

Lokalizacja -Gdańsk

Zakres - konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej - projekt zieleni we spółpracy z grupą architektów: Zofia Zuchowicz, Anna Dubois, Tomasz Japa

Realizacja: 2019 r.

Powierzchnia - 1,16 ha

Nagroda - I miejsce