Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920

Koncepcja zieleni powstała wespółpracy z pracownią projektową Nizio Design International

Kompozycję terenu zieleni zaprojektowano według następujących zasad:

  • utworzone zostaną dwa pierścienie zieleni okalające plac z fontanną i kierujące wzrok na Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920
  • rabaty roślinne w pierścieniu wewnętrznym zostaną obsadzone bylinami i trawami ozdobnymi, o zmiennej wysokości,  od najniższych przy wejściu na plac od strony Al. Ujazdowskich do najwyższych w najbliższym otoczeniu pomnika,
  • pierścień zewnętrzny zostanie obsadzony 2 rzędami drzew ozdobnych, które stanowić będą obramowanie placu i jednocześnie będą tłumić hałasy dobiegające z przebiegającej w pobliżu Trasy Łazienkowskiej.

Dobór gatunkowy roślin oparto na idei nawiązania do zbiorowisk roślinnych z miejsca pól bitewnych. Dlatego wewnętrzny pierścień tworzą naturalistyczne nasadzenia traw i bylin, nawiązujące do terenów łąk z pola bitwy. Natomiast zewnętrzny pierścień tworzą dwurzędowe nasadzenia niskich drzew wielopniowych, będących przedłużeniem steli pomnika, ramujących wnętrze placu oraz piętrowe nasadzenia wyższych drzew i krzewów otaczające całość i stanowiące tło.

Kompozycja roślinna jest zmienna w czasie, nawiązując do symboliki Pomnika. Najbardziej atrakcyjna jest w sierpniu, kiedy kwitną trawy i rdest. Wiosną uwagę przyciągają kwitnące połacie narcyzów, jesienią przebarwiające się na czerwono klony tatarskie, zimą zaś zaschnięte kwiatostany traw.

 

Lokalizacja - Plac Na Rozdrożu, Warszawa, Śródmieście

Zakres - inwentaryzacja zieleni, koncepcja zieleni, projekt wykonawczy zieleni

Realizacja - 2021-2023 r.