Projekt rewitalizacji historycznych założeń fortyfikacyjnych szyi Fortu M-Mokotów w zakresie zieleni i zagospodarowania powierzchni wałów fortecznych

Projekt rewitalizacji historycznych założeń fortyfikacyjnych szyi Fortu M-Mokotów w zakresie zieleni i zagospodarowania powierzchni wałów fortecznych