Nagrody

 
2016 rok

Dyplom uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za projekt Parku Włoskiego w Błoniu.

 

 

                  

 
2015 rok

Udział w I etapie konkursu na Modernizację Roku 2015 dla obiektu: Zagospodarowanie zielenią i obiektami małej

architektury terenu pomiędzy ulicą Grudziądzką,

rzeką Rokitnicą i drogą przycmentarną w Błoniu.

 


 
 
2015 rok

Finalista konkursu Modernizacja Roku 2015 dla obiektu: 

Zagospodarowanie zielenią i obiektami małej architektury

terenu pomiędzy ulicą Grudziądzką, rzeką Rokitnicą i

drogą przycmentarną w Błoniu "Park Włoski w Błoniu"