Modernizacja placu zabaw w Parku Żeromskiego w Warszawie

Prace modernizacyjne placu zabaw w parku im. Stefana Żeromskiego wykonane we wspólpracy z Zarządem Zieleni Warszawy.

Zakres robót budowlanych obejmował:  

  • likwidację istniejących nawierzchni i demontaż obiektów małej architektury,
  • budowę nowych nawierzchni: nawierzchnia drewniana, tarasowa, nawierzchnie bezpieczne z tworzyw sztucznych EPDM, piaskow, żwirowe,
  • renowację istniejących urządzeń zabawowych,
  • dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych dla dzieci,
  • budowę pegroli,
  • dostawę i montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, drewnianych elementów dekoracyhcnych,
  • wykonanie nowych nasadzeń roslinnych.

Lokalizacja - Park im. Stefana Żerowmskiego, Warszawa, Żoliborz

Zakres - realizacja placu zabaw

Realizacja - 2022 r.