Park Żeromskiego w Warszawie

Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania parku opracowany we współpracy z biurem WZA_Architekci.

Lokalizacja - Warszawa, Żoliborz

Zakres - inwentaryzacja zieleni, projekt gospodarki drzewostanem

Powierzchnia - 0,8 ha