Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej

 

Firma zajmuje się kompleksowym projektowaniem i realizacją terenów zieleni publicznej. Zakres naszych usług obejmuje:

 

     - prace przygotowawcze (konsultacje społeczne, analizy, inwentaryzacje), 

     - projekty koncepcyjne,

     - projekty budowlane i wykonawcze,

     - przygotowywanie w imieniu inwestora odpowiednich uzgodnień dot. wycinki drzew, pozwolenia na budowę, operatów wodno-prawnych i innych,

     - nadzory autorskie nad inwestycjami,

     - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji terenów zieleni.

 

Tematem projektów są parki, zieleńce, place, skwery, osiedla mieszkaniowe, place zabaw, zieleń przyuliczna, tereny przy obiektach użyteczności publicznej i inne.

 

Do naszych klientów należą:

 

     - urzędy gmin,

     - starostwa powiatowe,

     - władze miast,

     - biura architektoniczne,

     - instytucje publiczne,

     - deweloperzy.

  

Nasze projekty realizowane są na terenie całego kraju. Wyróżniają się oryginalnymi rozwiązaniami projektowymi, pozostającymi w harmonii z naturą oraz potrzebami lokalnej społeczności, co sprawia, że cieszą się one uznaniem wśród użytkowników.

 

Zagospodarowanie tereu starych glinianek na potrzeby Centrum Rekreacji, Sportu i Turystyki w w Błoniu (2007r.).