Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym

Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym we współpracy z biurem Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci, marzec 2011r. (zakres: projekt zieleni)