Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym

Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym we współpracy z biurem Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci

Lokalizacja - Brudzeń Duży, powiat płocki

Zakres - projekt zieleni

Realizacja - 2011 r.