Bulwary Błońskie I etap

Projekt obejmuje zakresem I etap budowy Bulwarów Błońskich nad rzeką Rokitnicą - skarpę przy cmentarzu komunalnym w Bloniu.

Na wąskim terenie nadrzecznym zaprojektowano liniowo rabaty bylinowe o charakterze naturalistycznym z wykorzystaniem roślin atrakcyjnych z uwagi na kwitnienie i pokrój o różnych porach roku. Rabaty zbudowano z dużych jendogatunkowych grup roślin, które tworzą barwne plamy dobrze widzoczne także z drugiego brzegu rzeki - z ternu Parku Włoskiego. Wzdłuż rabat wybudowano swobodnie wijącą się alejkę z kostki brukowej. Ten fragment przestrzeni stanowi pierwszy etap budowy bulwarów miejskich, wiążących ze sobą tereny rekreacyjno-sportowe w Błoniu.

Lokalizacja - Błonie k/Warszawy

Zakres - Projekt wykonawczy i realizacja

Powierzchnia - 1100 m2

Realizacja - 2016