Nagrody

2020 rok 

I miejsce w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji rewitalizacji Parku przy Dworze Polskim w Pęcicach

 

Nominacja do finału ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku 2019 dla obiektu:

Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą

   
2019 rok

I nagroda w konkursie na opracowanie kocepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej placu nadwodnego w ramach projektu Rewitalizacja obszaru Nowy Port

z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku

 

Zespół projektowy:

Zofia Zuchowicz, Anna Dubois, Tomasz Japa, Marta Kępka

 

 

 

2016 rok

Dyplom uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za projekt Parku Włoskiego w Błoniu.

 

2015 rok

Finalista konkursu Modernizacja Roku 2015 dla obiektu: 

Zagospodarowanie zielenią i obiektami małej architektury terenu pomiędzy ulicą Grudziądzką, rzeką Rokitnicą i drogą przycmentarną w Błoniu "Park Włoski w Błoniu"