Inwentaryzacja zieleni Warszawa

 

Wykonujemy kompleksowe opracowania inwentaryzacji zieleni, tzw. inwentaryzacje dendrologiczne.

Inwentaryzacje zieleni (drzew i krzewów) wykonuje się zazwyczaj na potrzeby uzyskania decyzji administracyjnej - 

pozwolenia na wycinkę lub pozwoleń w procesach inwestycyjnych (pozwolenie na budowę).

 

Inwentaryzacja dendrologiczna jest to dokument opisujący wszystkie występujące w terenie drzewa i krzewy.

Składa się ona z następujących elementów:

  • części wstępnej z ogólną charakterystyką terenu i drzewostanu
  • części tabelarycznej, stanowiącej spis wszystkich drzew i krzewów, zawierającej takie informacje jak nazwa gatunkowa rośłiny (łacińska i polska), obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, zasięg korony,

     wysokość drzewa, powierzchnia krzewów oraz uwagi dotyczące kondycji zdrowotnej.

  • części rysunkowej w postaci mapy z naniesioną lokalizacją drzew i krzewów ora z ich oznaczeniami numerycznymi zgodnymi z zestawieniem tabelarycznym.

 

Wykonujemy również :

  • projekty gospodarki drzewostanem uwzględniające podział na drzewa wskazane do usunięcie, adaptacji lub przesadzenia,
  • waloryzacje drzewostanu
  • projekty nasadzeń zastępczych (kompensacyjnych).

 

Oferujemy również pełną obsługę związaną z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń i decyzji administracyjnych. W ramach usługi 

przygotowujemy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wycinkę drzew i krzewów oraz występujemy w imieniu Klienta (na podstawie 

udzielonych pełnomocnictw) we wszystkich sprawach formalnych związanych z uzyskaniem w/w decyzji administracyjnych.

Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, pracowni architektonicznych, deweloperów, zarządców nieruchomości 

oraz spółdzielni mieszkaniowych.