Projekt rewitalizacji historycznych założeń fortyfikacyjnych szyi Fortu M-Mokotów w zakresie zieleni i zagospodarowania powierzchni wałów fortecznych

Projekt rewitalizacji historycznych założeń fortyfikacyjnych szyi Fortu M-Mokotów w zakresie zieleni i zagospodarowania powierzchni wałów fortecznych.

W skład opracowania wchodziły:

- inwentaryzacja dendrologiczna

- analiza dendrologiczna

- projekt gospodarki drzewostanem

- projekt zagospodarowania terenu

- plan nasadzeń powierzchniowych.

Lokalizacja - Warszawa, Mokotów

Zakres - projekt zagospodarowania terenu

Realizacja - 2015 r.