Deptak wzdłuż ul. Grodziskiej

Projekt zakładał remont chodnika z wymianą nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej. Na końcu odcinka pieszego zaprojektowany został okrągły placyk zamykający oś widokową wraz siedziskami i atrakcyjnymi nasadzeniami drzew, krzewów i bylin. Wymienione zostały ławki i kosze na śmieci. Wzdłuż chodnika zaprojektowano instalację oświetleniową z oprawami identycznymi jak w Parku Bajka, w kolorze grafitowym. W ramach Błońskiej ścieżki edukacyjnej wzdłuż chodnika ustawione zostały stanowiska do obserwacji motyli oraz tablice edukacyjne na ich temat.

Lokalizacja - Błonie k/Warszawy

Zakres - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja

Powierzchnia - 1,3 ha

Realizacja - sierpień - listopad 2017