BRWINÓW PLATINUM PARK

Projekt zieleni na terenie osiedla mieszkaniowego

Lokalizacja - Brwinów k/Warszawy

Zakres - projekt wykonawczy zagospodarowania zieleni

Realizacja - 2018 r.