Koncepcja aranżacji roślinnej biura

Koncepcja aranżacji roślinnej biura ma na celu ożywienie prostej i surowej stylistyki wnętrza poprzez wprowadzenie dużej ilości zieleni. Przy wejściu, na recepcji centralnym punktem jest słup pokryty dekoracyjnym mchem. Motyw mchu powtarza się również w formie żywych obrazów na ścianch w poszczególnych biurach. W holu zaproponowano mobilne ogrody wertykalne pozwalające na wydzielenie kameralnej strefy pracy. W gabinecie prezesa dominującym elementem jest duzych rozmiarów zielona ściana usytuowana w centralnej części pomieszczenia. 

Lokalizacja - Warszawa, Śródmieście

Zakres - projekt koncepcyjny

Realizacja - 2019 r.