Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Dzikowcu

Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Dzikowcu we współpracy z biurem Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci

Lokalizacja - Dzikowiec, woj. podkarpackie

Zakres - projekt zieleni

Realizacja - 2013 r.