Rewitalizacja skwerów im. abp. Dobrogosta i ks. Poniatowskiego

Rewitalizacja miała na celu poprawienie komfortu użytkowania placu poprzez wprowadzenie funkcji wypoczynkowej i reprezentacyjnej.

Skwer abp. Dobrogosta zaprojektowano jako klasyczne wnętrze z centralnie ulokowanym placem z fontanną, otoczoną ozdobnymi nasadzeniami roślin w kolorach miasta: czerwonym, niebieskim i białym. Utrzymany zostanie charakter skweru w postaci słonecznego placu z miejscami do siedzenia i wygrzewania się na słońcu.

Skwer ks. Poniatowskiego zaprojektowano jako wnętrze wypoczynkowe wypełnione bujnymi wielogatunkowymi nasadzeniami roślinnymi oraz żwirowymi alejkami spacerowymi. W odróżnieniu od skweru abp. Dobrogosta, ten teren zielony będzie nosił znamiona cienistego miejsca cichej rekreacji pod koronami drzew. Jako unikalne elementy wyposażenia zaprojektowano charakterystyczne ławki z wygrawerowanym logo Nowego Dworu oraz dominantę przestrzenną umieszczoną pośrodku okrągłego placyku w postaci rzeźby bądź obelisku.

Lokalizacja - Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres - koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy, realizcja

Realizacja - 2021 r.