Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Lipinkach

Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Lipinkach we współpracy z biurem Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci

Lokalizacja - Lipinki, woj. małopolskie

Zakres - projekt zieleni

Realizacja - 2012 r.