Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Lipinkach

Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Lipinkach we współpracy z biurem Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci, kwiecień 2012 r. (zakres: projekt zieleni)