Modernizacja boisk szkolnych przy ul. Spokojnej w Warszawie