Bulwary Błońskie II etap - cz. 2

II etap budowy Bulwarów Miejskich, wiążących ze sobą tereny rekreacyjno-sportowe w Błoniu. W ramach inwestycji przewidziano szeroki trakt pieszy łączący KS Błonianka z Parkiem Bajka, ternami sportowymi, zespołem basenów krytych oraz Parkiem Włoskim. Promenada będzie służyć nie tylko jako element komunikacji miejskiej, łączący różne punkty na mapie miasta, ale będzie tworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców.

Z uwagi na długość projektowanej promenady podzielono ją na 4 odcinki o odmiennych charakterach. Na środkowym, najszerszym odcinku przewidziano miejsce na gabloty wystawiennicze, w których będą prezentowane min. prace z pobliskeigo domu kultury. Wzdłuż całej promenady zaprojektowano dekoracyjne latarnie parkowe, nawiązujące do znajdujących się w przyległym Parku Bajka i na pobliskich ciągach pieszych oraz ławki i siedziska podkreślające charakter bulwarów nadrzecznych.

Lokalizacja - Błonie k/Warszawy

Zakres - Projekt budowlano-wykonawczy

Powierzchnia - 2,6 ha

Realizacja - planowana na 2018