Bulwary Błońskie II etap - cz. 1

Pierwsza część II etapu budowy Bulwarów Błońskich zakłada opracowanie projektu nasadzeń łąk kwietnych pomiędzy ul. Sochaczewską a Parkiem Włoskim przemiennie po obu stronach rzeki, początkowo wzdłuż  cmentarza komunalnego i ogródków działkowych, potem po drugiej stronie rzeki.

Z terenu opracowania został wyłączony obszar pod budowę drogi krajowej.

Teren sąsiaduje od północnej strony z nieużytkami, zaś od południowej z oczyszczalnią ścieków i ogrodami działkowymi. 

Lokalizacja - Błonie k/Warszawy

Zakres - Projekt budowlano-wykonawczy

Powierzchnia - 1,3 ha

Realizacja - kwiecień - lipiec 2018